Uncategorized

Badanie podejrzanych zębów przy pomocy krótkich fal

W ostatnich czasach poleca się także badanie podejrzanych zębów przy pomocy krótkich fal. Hiperleukocytoza, przesunięcie obrazu białych krwinek w lewo, przyspieszenie opadania krwinek, zmiany w zębodołach, wykryte badaniem rentgenograficznym i krótkimi falami – wszystko to przemawia za tym, by zalecić doszczętne usunięcie ogniska ropnego. Takie postępowanie nie zawsze jednak bywa skuteczne: zawodzi ono, jeżeli bakterie chorobotwórcze już się zagnieżdżą w okolicznych węzłach chłonnych lub w innych miejscach ustroju, wytwarzając wtórne ogniska zakaźne. Mogą zresztą istnieć w ustroju jeszcze inne, nierozpoznane ogniska. O tych możliwościach należy chorego uświadomić, gdy mu się poleca usunięcie migdałków oraz chorych zębów. Leczenie za pomocą swoistych szczepionek w przypadkach choroby zakaźnej, która wywołała ostre rozlane zapalenie kłębków nerkowych, pogarsza przeważnie przebieg zapalenia kłębków, natomiast w ostrym zapaleniu kłębków pochodzenia gośćcowego przetwory salicylowe działaj ą skutecznie. W ostrym rozlanym zapaleniu kłębków nerkowych na tle zakażenia pneumokokowego paciorkowcowego lub gronkowcowego stosuje się domięśniowe wstrzykiwanie krystalicznej penicyliny w dawce do 1.000.000 jednostek na dobę, a w zapaleniu na tle zakażenia pałeczkami okrężnicy streptomycynę domięśniowo 2-3 razy dziennie po 0,25. Natomiast przetwory sulfonamidowe pogarszają zazwyczaj przebieg ostrego zapalenia kłębków nerkowych i dlatego nie są w tej chorobie właściwe. W ostrym rozlanym zapaleniu kłębków wywołanym zatruciem przez usta, należy jak najszybciej dokładnie przepłukać żołądek, a w przypadkach zatrucia. arsenem oraz ciężkimi metalami, zwłaszcza bizmutem, dodatkowo zastosować leczenie BAL-em. Przyczynowym leczeniem ze stanowiska poglądów Volharda jest stosowanie w początkowym okresie choroby zabiegów i leków przeciwkurczowych. Tu należą: gorące okłady w okolicy nerek, dożylne wstrzykiwania 10% wodnego roztworu siarczanu magnezowego w ilości 5-10 ml lub domięśniowe 25% roztworu w ilości 20 ml, dożylne wstrzykiwania 10-20 ml 20% dekstrozy, podawanie wewnętrzne kwasu fenylo-etylo-barbiturowego (acidum phenylaethylbarbitum) w dawce 0,02 do 3 razy dziennie itd. [patrz też: xotepic, bolec istotne informacje, boraks apteka ]

Zobacz też: # Apartamenty Kościelisko, # przepisywanie nagrań, # Studio Nagrań - Nagrania lektorskie,