Uncategorized

Ostre rozlane zapalenie kłębków

Ostre rozlane zapalenie kłębków powstające na tle zakażenia przez. paciorkowce rokuje gorzej niż pneumokokowe ; płonicze gorzej niż powstające w innych chorobach zakaźnych (dur brzuszny, ospa, zapalenie płuc itd.). Ostre zapalenie kłębków powstające na tle zaostrzenia zapalenia migdałków podniebiennych lub innych ognisk zakaźnych w ustroju łatwo się zaostrza, przeciąga i przechodzi w zapalenie przewlekłe, jeżeli ognisko zakaźne nie zostanie w odpowiednim czasie doszczętnie usunięte. W wieku młodym rokowanie w ostrym rozlanym zapaleniu kłębków nerkowych jest lepsze niż w podeszłym, gdy ustrój jest już mniej oporny i gdy jego zdolności odrodcze są słabsze. Usposobienie rodzinne do zapalenia nerek i konstytucja limfatyczna pogarszają rokowanie. W tych przypadkach ostre rozlane zapalenie kłębków nerkowych zwykle przeciąga się i często przebiega z zaostrzeniami. Podostre rozlane zapalenie kłębków nerkowych rokuje niepomyślnie. Objawy świadczące o niewydolności narządów krążenia i moczowego rozwijają się w tej postaci stosunkowo prędko, w ciągu 4-6 miesięcy, rzadko później i szybko postępują, wiodąc do śmierci przeważnie już w pierwszym lub drugim roku choroby. Zapobieganie. Akcja zapobiegawcza panoszeniu się chorób zakaźnych jednocześnie zmniejsza wybitnie częstość zachorowań na ostre zapalenie kłębków nerkowych, zwłaszcza gdy akcja ta jest skierowana przeciwko zakażeniom często wikłającym się ostrym zapaleniem kłębków nerkowych. Z tego stanowiska zasługują na szczególne podkreślenie szczepienia ochronne, np. przeciwpłonicze, a także leczenie i usuwanie doszczętne ropnych ognisk zakaźnych w jamie ustno-gardłowej oraz w innych miejscach ustroju. W toku już istniejącej choroby zakaźnej dużą rolę zapobiegawczą odgrywa prawidłowe leczenie choroby .. By nie przeoczyć rozpoczynającego się zapalenia kłębków nerkowych, trzeba w chorobach zakaźnych często badać. ciśnienie tętnicze oraz mocz. Z chwilą pojawienia się białkomoczu powinno się usunąć natychmiast leki i zabiegi wywierające szkodliwy wpływ na nerki. [hasła pokrewne: xotepic, bolec istotne informacje, boraks apteka ]

Zobacz też: # Apartamenty Kościelisko, # przepisywanie nagrań, # Studio Nagrań - Nagrania lektorskie,