Uncategorized

W bloku przedsionkowo – komorowym zupelnym:


W bloku przedsionkowo – komorowym zupełnym: 1) załamki P są prawidłowo częste, miarowe i wysokie i nie stoją co do miejsca w żadnym stałym stosunku do zespołów komorowych QRS, w tym samym elektrokardiogramie mogą być już to przed zespołem, już to po nim, mogą się gubić w zespole, a także zlewać się z załamkiem T 2) zespoły komorowe QRS są o wiele rzadsze, miarowe, o kształcie prawidłowym 3) czas trwania P-Q jest zmienny. Dla elektrokardiogramu ramienia pęczka Paladino-Hisa jest znamienne: 1) prawidłowy załamek P 2) wydłużenie P-Q 3) zespół komorowy QRS atypowy, zawsze dwufazowy, wskutek przemieszczenia się odcinka S-T i załamka T w kierunku przeciwnym niż QRS: Zaburzenia przewodzenia w mięśniu sercowym. a) w razie uszkodzenia prawego ramienia duży zespół QRS skierowany w odprowadzeniu i ku dołowi a w odprowadzenia III ku górze, tak iż w odprowadzeniu I i III zespoły te są zwrócone szczytami ku sobie w razie uszkodzenia lewego ramienia du ży zespół QRS skierowany w odprowadzeniu I ku górze a w odprowadzeniu III ku dołowi, tak iż zespoły komorowe QRS w odprowadzeniach I i III są zwrócone szczytami w kierunkach przeciwnych b) wysoki woltaż c) zgrubienia węzełkowe w szczytach zespołów QRS d) czas trwania zespołu QRS jest przedłużony do 0,12-0,16 sekundy, nawet powyżej 0,20 sekundy i jest przeważnie większy niż 1/3 czasu trwania zespołu komorowego QRST rozszerzenie QRS zależy od opóźnienia wskutek bloku pobudzenia odpowiedniej komory e) duży załamek T najczęściej o kierunku przeciwnym zespołowi komorowemu QRS. [więcej w: kardiolog garwolin, rosaćwik, xotepic ]

Zobacz też: # Apartamenty Kościelisko, # Kan-Therm Warszawa, # transport z Grecji,