Uncategorized

Współpraca artystyczna – drogi ku innowacjom medycznym cd

Badacz malarii Rayner angażuje się w pasożyta malarii na poziomie komórkowym, ale współpracujący artysta Robinson nie dba o cząsteczki – zauważa Rayner – a jej język, jej leksykon jest zupełnie inny. To ćwiczenie w znajdowaniu wspólnej płaszczyzny i oglądaniu rzeczy z drugiej strony. Mówiąc szerzej, nauka, aw szczególności medycyna, funkcjonuje na skrzyżowaniach badań empirycznych z wierzeniami i praktykami kulturowymi. Ta realizacja leży u podstaw eksperymentu Życia Oddechu , który bada biomedyczne elementy POChP, jego wpływ na przeżywane doświadczenie i jego związek ze środowiskami fizycznymi i społecznymi. Zaangażowanie naukowców i lekarzy głębiej dzięki implikacjom medycznym dla społeczeństwa motywuje uczestników do poprawy wyników dla pacjentów wykraczających poza granice ich badań lub protokołu. W jednym kanadyjskim projekcie artyści, lekarze, pracownicy socjalni i inżynierowie współpracowali, aby zaprojektować pediatryczną poczekalnię, której płytki podłogowe mogłyby zostać uaktywnione, aby wyświetlać obrazy na ścianie. Chociaż wysiłki administracyjne mają na celu skrócenie czasu oczekiwania, projekt ten skupił się na jakościowym doświadczeniu oczekiwania
Wydaje się, że jesteśmy w trakcie ewolucji w kierunku interdyscyplinarnego zapylenia krzyżowego. Podobna koalescencja w okresie renesansu lub w fin-de-siecle w Wiedniu okazała się zmieniać. Eric Kandel twierdzi, że autopsje, które patolog Carl von Rokitansky wykonał w Szpitalu Ogólnym w Wiedniu, powstały z tej samej, zasadniczej zmiany intelektualnej, co misja zarówno Sigmunda Freuda, jak i artystów wizualnych, którzy spoglądali pod powierzchnię , co dało wgląd w ludzką psychikę. a choroba biologiczna.3 Dzisiaj globalizacja, Internet i zwiększone zrozumienie neurofizjologii wzmacniają nasze skupienie na złożonych sieciach, które sugerują związki pomiędzy pozornie różnymi elementami naszego biologicznego i społecznego organizmu. Uważam, że te zmiany są źródłem naszego interdyscyplinarnego zapału. Centralne znaczenie sieci jako kluczowego narzędzia i metafory naszej epoki stanowi zarówno wytłumaczenie, jak i konceptualne uzasadnienie współpracy między nauką a sztuką.
Profesjonalni artyści zainteresowani opieką medyczną mogą okazać się wartościowymi zasobami dla zespołów naukowców i praktyków medycznych. Uczenie się z nich wiąże się z pewnym ryzykiem, ponieważ współpraca między nauką i sztuką stawia pytania, które mogą nie odpowiadać w konwencjonalnych formatach i mogą prowadzić w nieoczekiwanych kierunkach. Ale to jest właśnie ich siła. Głównym założeniem ruchu naukowo-artystycznego jest to, że kreatywność tkwiąca w takiej współpracy jest synergiczna i ułatwia rozwój radykalnie nowych produktów i pomysłów.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autora są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem.
Author Affiliations
Z Departamentu Medycyny Rodzinnej, Georgetown University Medical Center, Waszyngton, DC.

Materiał uzupełniający
Referencje (3)
1. Peraza-Hernandez EA, Hartl DJ, Malak RJ, Lagoudas DC. Inspirowane i inspirowane origami aktywne struktury: synteza i przegląd Smart Mater Struct 2014; 23: 094001-094001
Crossref Web of Science
2. Biddiss E, McPherson A, Shea G, McKeever P. Projektowanie i testowanie interaktywnych przestrzeni szpitalnych w celu zaspokojenia potrzeb oczekujących dzieci. HERD 2013; 6: 49-68
Medline
3. Kandel ER. Wiek wglądu. Nowy Jork: Random House, 2012.

Zamknij odniesienia
Powołując się na artykuły (4)
Zamknij Cytowanie artykułów
[przypisy: rozyglitazon, choroba schoenleina henocha, freddie grey ]

Zobacz też: # chirurgia plastyczna piersi, # Salon kosmetyczny Bydgoszcz, # strzyżenie psów grudziądz,