Uncategorized

Specjalistyczne farmaceutyki na hiperlipidemię – wpływ na składki ubezpieczeniowe

Ostatnio Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła stosowanie alirokumabu i ewolokumabu, inhibitorów PCSK9, w leczeniu hiperlipidemii. Te nowe środki biologiczne oferują obietnicę obniżenia poziomu cholesterolu we krwi. W szczególności zatwierdzono przez FDA alirokumab jako dodatek do diety i maksymalnie tolerowaną terapię statynami w leczeniu dorosłych z heterozygotyczną rodzinną hipercholesterolemią lub kliniczną miażdżycą tętnic, którzy wymagają dodatkowego obniżenia poziomu cholesterolu LDL [lipoproteiny o niskiej gęstości] . Szerokie wskazanie określa praktykę kardiologii na kursie kolizyjnym ze specjalistycznymi modelami wyceny leków, które wcześniej były zarezerwowane dla leków, które były korzystne dla stosunkowo ograniczonej populacji pacjentów. Alirocumab został wprowadzony na rynek w cenie 14.600 dolarów za pacjenta rocznie. Oczywiście, ponieważ inne produkty w tej klasie są wprowadzane, może dojść do konkurencji cenowej, w postaci różnic w cenach katalogowych lub wyłącznych porozumień handlowych między producentami a menedżerami świadczeń farmaceutycznych. Te terapie mogą również prowadzić do oszczędności na drodze, zmniejszając częstość incydentów sercowo-naczyniowych, chociaż na etykiecie FDA wyraźnie stwierdza się, że wpływ alirokumabu na zachorowalność i umieralność z przyczyn sercowo-naczyniowych nie został określony. Według analiz post hoc, badania kliniczne alirokumab i ewolokumab wykazały względną redukcję ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych o około 50%, ale populacje badane miały niskie bezwzględne wskaźniki zdarzeń wynoszące zaledwie 2 do 3%. Nawet jeśli ustalenia te są uzasadnione, nasza wstępna analiza sugeruje, że średnie przesunięcia kosztów, które wynikają z niższych wskaźników zdarzeń sercowo-naczyniowych, prawdopodobnie będą miały charakter nominalny. Nawet jeśli nastąpiłoby 100% zmniejszenie zdarzeń sercowo-naczyniowych (tj. 3% bezwzględne zmniejszenie ryzyka) przy średniej cenie 20 000 USD na każde zdarzenie, roczna redukcja kosztów wyniesie co najwyżej 600 USD – niewielkie przesunięcie w stosunku do ceny katalogowej alirokumabu.
Z pewnością będą formalne oceny ekonomiczne tych danych, a także trwają długoterminowe badania wyników, aby wyjaśnić potencjalny wpływ tych terapii na wskaźniki zdarzeń sercowo-naczyniowych i przeżycie. Ale oczywiste jest, że ceny tych leków spowodują koszty netto systemu opieki zdrowotnej, nawet jeśli ostatecznie okaże się, że oferują one dobrą wartość dla pieniędzy.
Przy oczekiwanych całkowitych rocznych kosztach w miliardach, ważne jest, aby zapytać, kto poniesie te koszty. Na obecnym rynku produkty te będą najprawdopodobniej uważane za część korzyści związanych z ubezpieczeniem, ponieważ są one zarządzane samodzielnie. Pacjenci prawdopodobnie staną w obliczu pewnego podziału kosztów w odniesieniu do produktów, w tym prawdopodobnie w zakresie współubezpieczenia, zmienna płatność w wysokości od 20 do 25% kosztów, z zastrzeżeniem maksymalnego progu kosztów poza zasięgiem kieszeni (chociaż producenci prawdopodobnie zmniejszą to finansowe obciążenie programami kuponowymi w celu przyspieszenia adopcji i kontynuacji terapii dla pacjentów nie będących Medicare). Saldo kosztów będzie wspierane poprzez składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Oszacowaliśmy wielkość dodatkowych kosztów przypadających na jednego beneficjenta w typowej puli ubezpieczeń, stosując obniżkę o 25% (wynegocjowane zniżki, podział kosztów lub oba) do ceny katalogowej alirokumabu, szacując oszczędności na 600 USD z powodu mniejszej liczby incydentów sercowo-naczyniowych, oraz różne kliniczne kryteria stosowania tych terapii
[przypisy: emg badanie na czym polega, getinautopartner, kardiolog garwolin ]

Zobacz też: # etykiety logistyczne GS1, # noclegi mazury ruciane nida, # transport z Grecji,