Ortopedia i rehabilitacja
Zdrowy wzrok i okulistyka

KIEDY NALEZY AMPUTOWAC

Posted in Uncategorized  by admin
February 19th, 2018

Tym niemniej amputować należy bezzwłocznie w następujących przypadkach: 1. Zdruzgotanie kończyny. Jako typowy przykład może służyć wypadek kolejowy. Nie ma żadnej nadziei uratowania kończyny, natomiast istnieje duże niebezpieczeństwo zakażenia. Oddzielenia części martwej od żywej nie można nazwać amputacją w ścisłym znaczeniu tego słowa; należy odjąć kończynę jak najrychłej. 2. Duża rana, połączona z przerwaniem wszystkich pni nerwowych. Kończyna tak poważnie uszkodzona jest bezużyteczna całkowicie, natomiast wczesne odjęcie jej chroni rannego przed niebezpieczeństwem ciężkiego zakażenia. 3. Rana części miękkich i skóry jest tak rozległa, że zaopatrzenie jej rokujące utrzymanie kończyny jest niewykonalne, a operacja wtórna nie ma widoków powodzenia. Niebezpieczeństwo ciężkiego zakażenia jest tak duże, że na pierwszym miejscu należy postawić ratowanie życia, a nie kończyny. [patrz też: transkrypcje nagrań, USG piersi Łódź, Rezonans Warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Rezonans Warszawa transkrypcje nagrań USG piersi Łódź