Korekcja wzroku
Zdrowy wzrok i okulistyka

Usposobienie do chorób nerek

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Prócz czynników zewnętrznym, w powstawaniu ostrego rozlanego zapalenia kłębków nerkowych odgrywa rolę usposobienie do chorób nerek. Może być ono osobnicze i rodzinne. Zwłaszcza często zapadają na ostre zapalenie kłębków osoby o konstytucji limfatycznej, skłonne do zapalenia jamy nosowo-gardłowej. Zależnie od szczególnej nabytej lub wrodzonej wrażliwości na czynniki szkodliwe oddziałują jedni na ten sam czynnik ostrym rozlanym zapaleniem nerek z przeważającym uszkodzeniem kłębków (nephritis qlomeruiotubularis diffusa acuta.), a inni : zapaleniem z przewagą zmian w układzie cewkowym (nephritis tubulovascularis acuto.), Ostre zapalenie kłębków nerkowych zdarza się przeważnie u osób młodych, które częściej zapadają na choroby zakaźne, przy tym częściej u mężczyzn niż u kobiet. Wywód chorobowy. Poglądy na patogenezę ostrego rozlanego zapalenia kłębków nerkowych ulegały wielokrotnym zmianom. W ostatnich czasach Volhard utrzymuje nawet, że w ogóle nie jest to sprawa zapalna. Według niego pierwotną zmianą jest wywołany przez czynnik toksyczno-zapalny silny skurcz tętniczek przedkłębkowych nie dopuszczający wcale lub prawie wcale krwi do naczyń kłębków. Skurcz ten wiedzie odruchowo do rozległego kurczu naczyń włoskowatych całego ustroju (capillarospasmus generalisatus) z następowymi obrzękami i nadciśnieniem tętniczym. Zmiany w moczu, znamienne dla ostrego rozlanego zapalenia kłębków, powstają dopiero po kilku dniach lub tygodniach w następstwie ich niedokrwienia. Wychodząc ze swej teorii tętniczo- kurczowej polecił Volhard leczenie ostrego rozlanego zapalenia kłębków podawaniem na raz dużej ilości wody, tzw. nawałem wodnym. Metoda ta ma za zadanie pokonać kurcz naczyń nerkowych i przez to usunąć niedokrwienie nerek z jego następstwami w postaci ostrego rozlanego zapalenia kłębków nerkowych. Pomimo dużej powagi Volharda w nauce o chorobach nerek, teoria jego spotkała się z różnych stron z energicznym sprzeciwem. Anatomopatologowie, między innymi Fahr, który dłuższy czas współpracował z Volhardem, podkreślają z naciskiem, że nikt dotychczas nie mógł stwierdzić pierwotnego skurczu tętniczek przedkłębkowych z następowym niedokrwieniem włoskowatych pętli kłębków. Nie stwierdzono go także w doświadczalnym ostrym zapaleniu kłębków, wywołanym metodą Masugiego, która dopiero umożliwiła uzyskanie u zwierząt ostrego rozlanego zapalenia kłębków zupełnie odpowiadającego obrazom u ludzi. Okazało się na odwrót, że w najwcześniejszym okresie choroby kłębki nerkowe są przekrwione. W przeciwieństwie do Voiharda w miarę nowych zdobyczy powstał pogląd, że ostre rozlane zapalenie kłębków jest tylko jednym z objawów ostrego zakaźno-toksycznego uszkodzenia całego układu najdrobniejszych naczyń krwionośnych. W związku z tym uszkodzeniem powstają zaburzenia czynności tego układu oraz zmiany zapalne (capillaritis diffusa acuta) z przewagą w nerkach, a to dlatego, że przez nie przechodzą w stanie stężonym jady wywołujące chorobę, tym bardziej że nerki mają sieć naczyń włoskowatych bardzo obfitą. [hasła pokrewne: przetargi medyczne, rehabilitacja kregoslupa, zabiegi rehabilitacyjne ]

Comments Off

Czynnik przyczynowy

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Wrotami wtargnięcia bakterii w ogromnej większości przypadków są migdałki podniebienne, rzadziej miazga spróchniałych zębów. Czynnikiem przyczynowym może być nie tylko ostre zapalenie migdałków, ale i ich zapalenie przewlekłe nawracające, nawet przebiegające bez żadnych dolegliwości, tak iż może być wykryte jedynie bardzo dokładnym badaniem. Ogniska ropne, wywołujące ostre zapalenie kłębków, mogą gnieździć się nawet w resztkach migdałków po ich wycięciu. Związek ostrego i pod- ostrego zapalenia kłębków nerkowych z zapaleniem migdałków (glomerulonephritis tonsillogenes) nie zawsze da się wykryć między innymi także dlatego, że lekkie zapalenie migdałków, zwłaszcza przebiegające skrycie, może nie zwrócić na siebie zupełnie uwagi, a pomimo to wywołać nawet ciężkie zapalenie kłębków. Z drugiej strony zapalenie kłębków powstaje dopiero w pewien czas po zapaleniu migdałków, gdy o chorobie migdałków chory nieraz już zapomni. Nawet ciężkie zapalenie migdałków nie zawsze jednak pociąga za sobą zapalenie kłębków nerkowych. Rzadziej siedliskiem zakażenia wiodącego do zapalenia kłębków są dodatkowe zatoki nosa, zatoka czołowa, ucho środkowe, pęcherzyk żółciowy, gruczoł krokowy, przymacicze, skóra w przypadkach czyraczności itp. Zapalenie kłębków rozlane powstaje najczęściej w drugim lub trzecim tygodniu ostrej choroby zakaźnej w okresie wytwarzania swoistych niweczników, gdy krążące w krwi jady, stykając się przede wszystkim z naczyniami krwionośnymi, zwłaszcza włoskowatymi, łatwo je uszkadzają. I tak np. w związku z ostrym zapaleniem migdałków podniebiennych zapalenie kłębków nerkowych pojawia się zwykle w 8-10 dni po przebytej chorobie, w płonicy najczęściej na początku trzeciego tygodnia choroby, zatem w okresie zdrowienia. Prócz zakażeń ostre rozlane zapalenie kłębków nerkowych mogą wywoływać ostre zatrucia, np. arsenem i ciężkimi metalami, zwłaszcza bizmutem, a także drażniące związki chemiczne, np. przetwory dziegciowe i inne, stosowane zwłaszcza w dermatologii. Do ostrego rozlanego zapalenia kłębków nerkowych usposabia przeziębienie, zwłaszcza długo trwające oziębienie ustroju, skojarzone z działaniem wilgoci. Łącznie z przepracowaniem przyczyniało się ono prawdopodobnie do powstawania ostrego rozlanego zapalenia kłębków nerkowych, które panowało w armiach podczas Wielkiej wojny 1914–1918 r. [patrz też: wybielanie warg sromowych, osocze bogatopłytkowe w ortopedii, wkładki ortopedyczne ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »