Uncategorized

Zgorzel gazowa

Zgorzel gazowa posuwające się szybko do góry pomimo stosowania sulfonamidów, penicyliny i streptomycyny. Przynajmniej raz na godzinę należy sprawdzać górną granicę zgorzeli zaznaczając ją zadraśnięciem skóry. Kończynę należy odjąć natychmiast, jeżeli zgorzel objęła cały jej obwód: jeżeli nie odejmie się kończyny powyżej kolana rano, to wieczorem trzeba je amputować na poziomie stawu biodrowego. W zgorzeli gazowej obserwujemy następujące trzy objawy główne; a) szarożółtą lub brązowawą marmurkowatość skóry, b) pęcherzyki gazu, c) charakterystyczny wygląd tkanek zajętych sprawą zgorzelinową (jak ugotowane). Stwierdzenie samych tylko pęcherzyków gazu nie wystarcza do rozpoznania. Ognisko zgorzeli gazowej należy otworzyć szeroko prądem tnącym; mięśnie uległe zgorzeli usuwamy w obrębie tkanek zdrowych, a ranę operacyjną sączkujemy szeroko. Prócz tego stosujemy natychmiast surowicę przeciw zgorzeli gazowej, sulfonamidy, penicylinę i streptomycynę (p. wyżej). Jeżeli zgorzel postępuje, a gorączka utrzymuje się, należy bez dalszego zwlekania odjąć kończynę w obrębie tkanek zdrowych. [przypisy: elektrostymulacja krtani, boraks apteka, dimenhydrynat ]

Zobacz też: # elektrostymulacja krtani, # jonizator wody alkalicznej opinie, # Studio Nagrań - Nagrania lektorskie,