Uncategorized

Zakazenie krtani w przebiegu gruzlicy pluc

O jakimś szczególnym usposobieniu mężczyzn do zapadania na gruźlicę krtani nie może być mowy. Ostatnie statystyki wyraźnie wskazują na to, że częstość zakażenia krtani jest jednakowa u obu płci, jeżeli kobiety i mężczyźni żyją i pracują w jednakowych warunkach. Choroba występuje najczęściej w okresie między 20-40 rokiem życia. U dzieci i osób powyżej lat 50 gruźlicę krtani spotykamy bardzo rzadko. Zakażenie krtani w przebiegu gruźlicy płuc następuje dwiema drogami: prątek gruźlicy przedostaje się do tkanek bezpośrednio z plwociny, jaka znajduje się na powierzchni błony śluzowej (są to przypadki najczęstsze) albo przedostaje się drogą krwi czy naczyń chłonnych z innych ognisk gruźliczych. Ten sposób zakażenia jest znacznie rzadszy. Najczęstszymi postaciami gruźlicy krtani zarówno pod względem anatemo-patologicznym jak i klinicznym są: postać naciekowa, wrzodziejąca, wytwórcza oraz zapalenie ochrzęstnej krtani. Postać naciekowa jest najwcześniejszą postacią gruźlicy krtani. Przedstawia się ona jako mniej lub więcej rozlane lub ograniczone zgrubienie błony śluzowej, umiejscowione najczęściej na tylnej ścianie krtani, na tylnych odcinkach strun prawdziwych lub całym ich przebiegu. [hasła pokrewne: przeelektrostymulacja krtani, pimafucort maść, elektrostymulacja krtani ]

Zobacz też: # chirurgia plastyczna piersi, # elektrostymulacja krtani, # Muzyka bez ZAiKS,