Uncategorized

Postać pozawłoskowata

W postaci pozawłoskowatej stwierdza się obfite rozmnażanie się i złuszczanie nabłonka zewnętrznej i wewnętrznej blaszki torebki Bowmana oraz wysięk w j amie między nimi. Rozmnażający się nabłonek tworzy współśrodkowe warstwy, tzw. półksiężyce, które uciskają pętle kłębków, pozbawiając je krwi. Same kłębki są mało powiększone. Między blaszkami Bowmana stwierdza się nadto krwinki białe i czerwone oraz włóknik. Zmiany w cewkach i w zrębie nerek są takie same jak w postaci śród włoskowatej . Objawy. Ostre rozlane zapalenie kłębków nerkowych może rozpoczynać się podstępnie: pierwsze objawy w postaci ogólnego osłabienia, łatwego nużenia się, nieznacznego wzrostu ogólnej ciepłoty ciała itp. mogą być tak mało wyraźne a przy tym tak nieznamienne, że początek choroby łatwo przeoczyć i dopiero badanie moczu kieruje na właściwe rozpoznanie, W innych przypadkach ostre rozlane zapalenie kłębków nerkowych rozpoczyna się bólami w całym ciele, zwłaszcza zaś w okolicy nerek, częstym parciem na mocz, bólami głowy, wymiotami i innymi objawami o cechach ostrej mocznicy. Bóle w okolicy nerek przypominają niekiedy kolkę nerkową i zależą wtedy od nagłego rozciągnięcia torebek nerkowych wskutek ostrego czynnego przekrwienia nerek. W przeciwieństwie do kolki nerkowej, chorzy odczuwają te bóle w obu okolicach nerkowych.
Ostre i podostre rozlane zapalenie kłębków nerkowych Bóle spostrzega się zwłaszcza w ostrym krwotocznym zapaleniu kłębków nerkowych (glornerulonephritils haemorrhaqica acuio.). Postać ostrego rozlanego zapalenia kłębków przebiegającą z silnymi bólami nazwano ostrym bolesnym rozlanym zapaleniem kłębków nerkowych. Czasami pierwszym objawem, który zwraca uwagę lekarza na nerki, bywa mocznica drgawkowa. Pomiędzy postaciami o ciężkim a postaciami o łagodnym początku ostrego rozlanego zapalenia kłębków nerkowych istnieją postaci przejściowe. Pierwszym objawem przedmiotowym bywa zwykle wzrost ciśnienia tętniczego. Nadciśnienie pojawia się przeważnie już w kilka dni po rozpoczęciu się choroby, jest zazwyczaj stałe i niezbyt wysokie. Nadciśnienie skurczowe powyżej 150 mm Hg spotyka się w przypadkach ciężkich, zwłaszcza zagrażających mocznicą, oraz w okresie mocznicy. Najczęściej natomiast ciśnienie tętnicze przekracza poziom prawidłowy tylko o 15-20 mm Hg i waha się w ciągu dnia stosunkowo niewiele. Jeżeli nastąpi osłabienie serca, to ciśnienie może obniżyć się Ja poziomu prawidłowego, a nawet bardziej. Czasami w toku ostrego rozlanego zapalenia kłębków nadciśnienia nie ma, w tych jednak przypadkach badanie ciśnienia po przebyciu choroby stwierdza niedociśnienie, tak iż ciśnienie w czasie choroby było prawidłowe tylko pozornie. Z poprawą stanu chorobowego nadciśnienie zaczyna się obniżać i wreszcie może ustąpić, nieraz jednak trwa jeszcze przez pewien czas nawet po ustąpieniu wszystkich innych objawów choroby. Uporczywe utrzymywanie się nadciśnienia jest objawem przemawiającym za skłonnością choroby do zejścia w zapalenie przewlekłe. [przypisy: xotepic, bolec istotne informacje, boraks apteka ]

Zobacz też: # Apartamenty Kościelisko, # przepisywanie nagrań, # Studio Nagrań - Nagrania lektorskie,