Uncategorized

Przyspieszenie opadania krwinek w krwi

Stale utrzymujące się przyspieszenie opadania krwinek w krwi (odczyn Biernackiego) przemawia za nieustępowaniem choroby. Szczególnie mało prawdopodobne bywa zupełne wyzdrowienie w ostrym rozlanym zapaleniu kłębków z wybitnym udziałem układu cewkowego, gdyż wtedy sprawa przechodzi najczęściej w zapalenie przewlekłe albo kończy się śmiercią. Sam jednak poziom białkomoczu bez uwzględnienia innych objawów nie ma rozstrzygającego znaczenia w rokowaniu. Mocznica drgawkowa w ostrym rozlanym zapaleniu kłębków nerkowych. nie rokuje bezwzględnie źle, gdyż można odpowiednim postępowaniem jej zapobiec lub ją przerwać. śpiączka kończy się przeważnie śmiercią. Tak samo niepomyślnie w ostrym rozlanym zapaleniu kłębków nerkowych rokuje ostre osłabienie mięśnia sercowego zagrażające ostrym obrzękiem płuc. Natomiast wyraźna skłonność do powrotu nadciśnienia tętniczego do poziomu prawidłowego, jeżeli nie jest to wywołane osłabieniem mięśnia sercowego, rokuje dobrze. Pomyślnym objawem jest także zwiększenie ilości moczu. Przeciągający się białkomocz oraz utrzymujący się krwiomocz pomimo ustąpienia innych objawów świadczą o niezupełnym wygaśnięciu sprawy chorobowej albo o pozostałości w postaci ogniskowego zapalenia nerek (nephritis circumscripta). Objawy te mogą trwać nawet: latami i wreszcie znikać. Zniknięcie krwiomoczu niekoniecznie rokuje dobrze, jeżeli nadciśnienie tętnicze trwa dalej, zwłaszcza zaś gdy ciśnienie ma skłonność do wzrastania. Taki stan może być nawet niepomyślny, zależnie od przejścia łagodniejszej postaci ostrego zapalenia kłębków, śródwłoskowatej, w złośliwszą, pozawłoskowatą. Kłębki ulegają teraz uciskowi przez wysięk z zewnątrz i stają się niedrożne : krew w moczu znika, lecz ustaje też i czynność kłębków. Dołączająca się zmiana naczyniowo-kurczowa siatkówek nie przesądza o zejściu ostrego rozlanego zapalenia kłębków nerkowych. Zmiana w siatkówkach może cofać się pomimo przejścia ostrego zapalenia w przewlekłe, w innych natomiast przypadkach pozostaje i wiedzie do zaburzeń wzroku, nawet mimo zupełnego ustąpienia choroby nerek. [więcej w: kino sokolnia słupca, emg badanie na czym polega, rosaćwik]

Zobacz też: # Kan-Therm Warszawa, # noclegi mazury ruciane nida, # usuwanie oznakowania poziomego,