Uncategorized

Skłonność do wzrostu ciśnienia

Skłonność do wzrostu ciśnienia w toku ostrej choroby zakaźnej musi naprowadzać na. myśl możliwość zajęcia nerek i spowodować parodniowe leczenie metodą, uznaną obecnie za najskuteczniejszą w ostrym zapaleniu kłębków nerkowych Leczenie. Jeżeli wytworzyło się już ostre rozlane zapalenie kłębków nerkowych w związku z ogniskiem zakaźnym, usadowionym najczęściej w migdałkach podniebiennych lub w zębodołach, wtedy powstaje zagadnienie leczenia przyczynowego. Postępowanie lecznicze uzależnia się teraz od natężenia sprawy chorobowej w nerkach i w migdałkach oraz od długości trwania choroby. Usuwanie doszczętne ogniska zakaźnego w początkowym okresie ostrego zapalenia kłębków nerkowych czy też w okresie zaostrzenia sprawy ogniskowej nieraz pogarsza wybitnie dalszy przebieg choroby nerkowej. Toteż uciekamy się do niego dopiero wtedy, gdy zapalenie kłębków przeciąga się, a sprawa ogniskowa złagodnieje. Ale także wtedy usuwanie doszczętne ogniska zakaźnego wywołuje nieraz parotygodniowe zaostrzenie choroby nerkowej. Objawia się to wzrostem gorączki, pojawieniem się drobnowidowo krwinek czerwonych w moczu lub krwiomoczu, dającego się wykryć już gołym okiem, przyspieszeniem opadania krwinek w krwi, wzrostem ilości mocznika w krwi itd. Bądź co bądź wyłuszczać migdałki należy w tym czasie, kiedy zmiany zapalne w nerkach mogą jeszcze cofnąć się, Yolhard na podstawie dużego doświadczenia określa ten okres na 4-6 tygodni, licząc od pierwszych objawów zapalenia kłębków. Później, gdy sprawa w nerkach już dalej postąpiła, doprowadzając do hipostenurii, zwłaszcza zaś do isostenurii, nie można już oczekiwać po doszczętnym usunięciu ognisk zakaźnych pożądanego skutku. W przypadkach wątpliwych, w których nie łatwo rozstrzygnąć, czy należy usunąć migdałki podniebienne oraz chore zęby, jeżeli nie ma innych ognisk zakaźnych, posługujemy się badaniem składu morfologicznego krwi, odczynu Biernackiego i badaniem rentgenograficznym zębodołów. [hasła pokrewne: xotepic, bolec istotne informacje, boraks apteka ]

Zobacz też: # Apartamenty Kościelisko, # przepisywanie nagrań, # Studio Nagrań - Nagrania lektorskie,