Uncategorized

Rózni sie ono od tetna rzadkiego

Różni się ono od tętna rzadkiego, powstającego wskutek zaburzeń pobudliwości oraz kurczliwości, tym, że częstość tętna równa się liczbie uderzeń koniuszkowych serca czy też liczbie skurczów serca. Zaburzenie przewodzenia przedsionkowo komorowego może doprowadzić do zupełnego rozkojarzenia pracy przedsionków komór (dissociatio atrioueruricularis completa) ,tzw. zupełnego bloku sercowego. Cechuje go całkowite wyzwolenie się komór spod kierownictwa węzła zatokowego Keith-Flacka. Komory kurczą się teraz tylko pod wpływem samorodnych podniet w nich powstających, przy tym własnym rytmem wynoszącym mniej więcej 30-40 skurczów na minutę, Z przedsionków na komory nie przechodzi już żaden bodziec. Znacznie rzadziej zupełny blok przedsionkowo – komorowy powstaje pomimo częściowego tylko przerwania przewodzenia podniet przedsionkowych. Postać tę wywołują czynniki zakaźno-toksyczne, upośledzające przewodzenie do tego stopnia, że wytwarza się o rodek bodźcotwórczy drugorzędny, panujący nad czynnością komór i udaremniający całkiem przechodzenie na nie podniet przedsionkowych. [patrz też: elektrostymulacja krtani, kino sokolnia słupca, kropla krwi do badania krzyżówka ]

Zobacz też: # elektrostymulacja krtani, # odkamienianie ekspresów lublin, # usuwanie oznakowania poziomego,