Uncategorized

Zapalenie przewlekłe kłębków nerkowych

Ostre rozlane zapalenie kłębków nerkowych może przejść także w zapalenie przewlekłe (glomentlonephritis diifusa chronica). Zapalenie to może trwać dziesiątkami lat, nim wreszcie powstanie wyraźna marskość nerek (tzw. wtórna marska nerka, nephrocirrhosis secumdaria.). Zmiany wysiękowe w nerkach schodzą w tych przypadkach coraz bardziej na drugi plan, natomiast powstają i zaczynają górować zmiany wsteczne. Ostre rozlane zapalenie kłębków nerkowych może wieść już w ciągu kilku dni lub tygodni do zgonu wśród objawów mocznicy drgawkowej lub prawdziwej, ostrego osłabienia mięśnia sercowego i obrzęku płuc, albo wśród chorób wikłających, zwłaszcza zapalenia błon surowiczych (opłucnej, osierdzia), do czego chorzy na ostre rozlane zapalenie kłębków nerkowych są bardzo skłonni. Podostre rozlane zapalenie kłębków nerkowych rozpoczyna się nieraz objawami łagodnymi, lecz wyzdrowienie nie następuje, stan chorego już to nieco się poprawia, już to pogarsza i wreszcie najpóźniej w drugim roku choroby następuje zgon wśród objawów wcześnie powstającej niewydolności nerek Przebieg taki ma nieraz ostre rozlane zapalenie kłębków pozawłoskowate (glomerulonephritis diffusa acuia extracapiltaris ). Rozpoznanie ostrego rozlanego zapalenia kłębkównerkowych opiera się na stwierdzeniu – u osób, przeważnie młodych, po przeziębieniu lub po przebytej chorobie zakaźnej, zwłaszcza po zapaleniu migdałków podniebiennych, itp. – krwiomoczu, białkomoczu i nadciśnienia tętniczego. W wielu przypadkach na rozpoznanie naprowadza także obrzęk Równoczesny duży białkomocz oraz znaczne obrzęki i przesięki przemawiają za zmianami nie tylko w kłębkach, ale i w cewkach moczowych (nephrosonephritie diffusa acuta). Klinicznie rozpoznać, czy ostre rozlane zapalenie kłębków nerkowych przechodzi w przewlekłe, bywa bardzo trudno, a to z tego względu że przejście może być nadzwyczaj powolne. Nie może tu być pomocny czas trwania choroby, ostry bowiem okres choroby może trwać rozmaicie długo: objawy ostrego rozlanego zapalenia kłębków mogą zupełnie ustąpić nawet po wielu miesiącach i na odwrót już po krótkim trwaniu choroby mogą powstać zmiany nieodwracalne, wskutek przejścia choroby w zapalenie przewlekłe. [przypisy: freddie grey, pimafucort maść, getinautopartner ]

Zobacz też: # chirurgia plastyczna piersi, # etykiety logistyczne GS1, # Muzyka bez ZAiKS,