Uncategorized

Jezeli czynnik wywolujacy zaklócenie przewodzenia dziala nadal to moze powstac okresowe zaburzenie w pracy komór objawiajace sie wypadaniem ich skurczu po kazdych 3, 4 i wiecej skurczach

Jeżeli czynnik wywołujący zakłócenie przewodzenia działa nadal to może powstać okresowe zaburzenie w pracy komór objawiające się wypadaniem ich skurczu po każdych 3, 4 i więcej skurczach. Taką inne miarowość zwie się periodyką Wenckebacha. Cechuje ją, zatem nie proste pogorszenie przewodzenia przedsionkowo- komorowego, lecz pogorszenie nasilające się z każdą podnietą i wiodące wreszcie do okresowego wypadnięcia skurczu komór. Periodykę Wenckebacha spostrzega się najczęściej w związku z przedawkowaniem naparstnicy. Odstawienie tego leku, atropina, a nieraz już sam wysiłek fizyczny przeprowadza periodykę Wenckebacha w częściowy blok przedsionkowo-komorowy (przedłużenie R-R) bez wypadnięcia skurczu komór. Jeżeli zaburzenie przewodzenia wiedzie do odpadnięcia skurczu komory, to powstaje tętno przerywane (pulsus intermittens), Różni się ono od tętna przerywanego wskutek skurczów dodatkowych tym, że przerwie w fali tętna odpowiada przerwa w skurczach komory. Zależnie od stopnia upośledzenia przewodzenia, może odpadać, co czwarta, co trzecia lub nawet, co druga fala. Jeżeli odpada, co druga fala, to powstaje tętno rzadkie prawdziwe (bradysphygmia vera). [więcej w: kropla krwi do badania krzyżówka, rozyglitazon, dermatolog szczecin prawobrzeże ]

Zobacz też: # Czyszczenie kanapy Olsztyn, # odkamienianie ekspresów lublin, # Salon kosmetyczny Bydgoszcz,