Ortopedia i rehabilitacja
Zdrowy wzrok i okulistyka

Wyrazne tetno naprzemienne zdarza sie stosunkowo rzadko

Posted in Uncategorized  by admin
December 14th, 2018

Wyraźne tętno naprzemienne zdarza się stosunkowo rzadko. Jeżeli jest trwałe (pulsus altemans permanens), świadczy ono zawsze o ciężkiej zmianie organicznej mięśnia sercowego. Najczęściej spotyka się je w chorobach, które wiodą do niewydolności lewej komory, zwłaszcza w marskości nerek. Tętno naprzemienne kojarzy się często z rytmem cwałowym i z innymi objawami ciężkiego uszkodzenia mięśnia sercowego. Czasami stwierdza się je tylko po wysiłku. Elektrokardiograficznie tętna naprzemiennego nie wykrywa się. Widzimy je na mechano kardiogramie oraz na krzywej tętna, jest ono, bowiem zawsze pochodzenia komorowego. Częściej zdarza się tętno naprzemienne słabo zaznaczone. Można je wykryć osłuchując tętnicę ramienną. W tym celu uciska się ramię opaską Recklinghausna aż do zupełnego zniknięcia tętna, a następnie powoli zmniejszając ucisk wciąż osłuchuje się tętnicę poniżej miejsca ucisku. [przypisy: emg badanie na czym polega, kropla krwi do badania krzyżówka, choroba schoenleina henocha ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: choroba schoenleina henocha emg badanie na czym polega kropla krwi do badania krzyżówka