Uncategorized

Postać śródwłoskowata

W postaci śródwłoskowatej cały kłębek jest obrzmiały i powiększony, początkowo wskutek znacznego przekrwienia (Fahr) zarówno pętli kłębków, jak i naczyń doprowadzających, a później głównie wskutek bardzo silnego rozmnażania się śródbłonków pętli kłębkowych i w mniejszej mierze komórek wewnętrznej blaszki torebki Bowmana. Składniki te zatykają naczynia włoskowate, tak iż w pętlach włoskowatych przekrwionych wbrew zdaniu Volharda już w najwcześniejszym okresie choroby krwi teraz nie ma albo prawie nie ma, natomiast stwierdza się w nich obrzmiałe, złuszczające się śródbłonki, a nadto drobnoziarnistą masę białkową i włóknik. W dalszym przebiegu choroby następuje wysięk do jamy między blaszkami Bowmana. W przypadkach pomyślnych wszystkie te zmiany stopniowo ustępują i może nastąpić wyleczenie bez śladów przebytej choroby nerkowej. W innych przypadkach sprawa powoli przechodzi w zapalenie przewlekłe. W cewkach moczowych w postaci śródwłoskowatej stwierdza się krwinki czerwone i białe, często zawarte w ściętym białku, wałeczki szkliste, wałeczki z krwinek czerwonych lub białych, złuszczony nabłonek nerkowy, nadto zmiany w nabłonku o cechach zwyrodnień. Zmiany nabłonka w cewkach powstają już w tym okresie choroby, w którym ich naczynia krwionośne, odchodzące od naczyń odprowadzających (vasa efierentia), są jeszcze dostatecznie wypełnione krwią, Zmiany nabłonka są zatem wyrazem czynnego oddziaływania nabłonka cewek moczowych na czynnik szkodliwy, który razem z przesączem białkowym dostaje się – i to wstanie bardziej stężonym – do cewek, a nadto krąży w krwi odżywiającej cewki. W późniejszym okresie utrudnienie krążenia w kłębkach wiedzie do niedokrwienia cewek. Wtenczas powstają zwyrodnienia nabłonka cewek już wskutek ich niedożywienia (odczyn bierny nabłonka) . W ostrym rozlanym zapaleniu kłębków (glomerulonephritis diffusa acuia) zmiany dotyczą tylko tych cewek, które należą do najbardziej uszkodzonych kłębków. Zmiany te są zatem ograniczone. Na odwrót w rozlanym zapaleniu kłębkowo-cewkowym (nephritis qlomendatubularis diffusa acuta) zmiany w układzie cewkowym są dość rozległe. W zapaleniu rozlanym mieszanym (nephritis diffusa mixta) zmiany w kłębkach i cewkach są mniej więcej jednakowo rozlane. Prócz opisanych wyżej zmian w. postaci śródwłoskowatej zapalenia kłębków nerkowych stwierdza się w nerkach także wybroczyny, wskutek pękania najdrobniej szych naczyń lub uszkodzenia ich ścian przez czynnik zakaźny, a w tkance śródmiąższowej nieznaczne nacieki drobnokomórkowe. W innych naczyniach nerkowych zmian nie ma. [hasła pokrewne: xotepic, bolec istotne informacje, boraks apteka]

Zobacz też: # Apartamenty Kościelisko, # przepisywanie nagrań, # Studio Nagrań - Nagrania lektorskie,