Uncategorized

W odprowadzeniach przedsercowych dwubiegunowych CF 1 i CF 2 oraz jednobiegunowych V1 V 2 dla bloku prawego ramienia jest cechujace – nieduzy, szeroki, karbowany zalamek R


W odprowadzeniach przedsercowych dwubiegunowych CF 1 i CF 2 oraz jednobiegunowych V1 V 2 dla bloku prawego ramienia jest cechujące 1) nieduży, szeroki, karbowany załamek R 2) opóźnienie zstępującego ramienia załamka R dochodzące do 0,16 sekundy licząc od początku zespołu komorowego, Blok lewego ramienia cechują: 1) w odprowadzeniach CF 1 i CF 2 oraz V 1 i V 2 a) załamka R nie ma albo jest on bardzo mały b) załamek S głęboki, pojawiający się natychmiast lub bardzo wcześnie c) odcinek S-T powyżej linii izoelektrycznej d) załamek T dodatni 2) w odprowadzeniach CF 5 i CF 6 oraz V 5 i V 6 a) załamek R szeroki, karbowany z opóźniającym się ramieniem zstępującym b) odcinek S-T poniżej linii izoelektrycznej. Osobną postać zaburzenia przewodzenia podniet w ramieniu pęczka Paladino-Hisa zdaniem niektórych, w prawym przedstawia blok Wilsona. Spostrzega się go w przewlekłym obciążeniu prawej komory serca. Ze stanowiska elektrokardiograficznego cechują go w typowych przypadkach: 1) rozszerzenie załamka S w odprowadzeniu pierwszym, często też jego rozszczepienie lub rozdwojenie 2) głęboki załamek Q w trzecim odprowadzeniu 3) przebieg odcinka S-T w linii izoelektrycznej lub nieco powyżej 4) załamki T1 i TlI dodatnie, TJII ujemny. [patrz też: choroba schoenleina henocha, bolec istotne informacje, keratyna hydrolizowana apteka ]

Zobacz też: # przepisywanie nagrań, # strzyżenie psów grudziądz, # zespół cieśni nadgarstka leczenie,