Uncategorized

Tetnica szyjna wspólna

Nie powinno się podwiązywać dużego pnia tętniczego, jeżeli istnieją warunki do wykonania szwu naczyniowego. Tętnica szyjna wspólna: Podwiązanie tej tętnicy powoduje często czerwone lub żółte rozmiękanie mózgu w okolicy wyspy. Zmiany naczyniowe (stwardnienie tętnic, kiła) i choroby serca powodują śmierć więcej niż połowy operowanych wskutek niewydolności krążenia obocznego (curculus arteriosus Willisi). Wobec tego u chorych powyżej 40 roku życia nie należy podwiązywać tętnicy szyjnej wspólnej lub szyjnej wewnętrznej, a próbować szwu; jeżeli szew jest niewykonalny, należy podwiązywać powoli w ciągu 15 minut, aby umożliwić wyrównanie dopływu krwi tętniczej z połączeń obocznych strony przeciwległej. [patrz też: choroba schoenleina henocha, okulista poznań, moczówka prosta u psa ]

Zobacz też: # okulista poznań, # strzyżenie psów grudziądz, # trycholog warszawa,