Ortopedia i rehabilitacja
Zdrowy wzrok i okulistyka

Posts Tagged ‘rozyglitazon’

) Technika szwu naczyniowego

Posted in Uncategorized  by admin
December 21st, 2018

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘rozyglitazon’

) Technika szwu naczyniowego

Posted in Uncategorized  by admin
December 21st, 2018

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘rozyglitazon’

) Technika szwu naczyniowego

Posted in Uncategorized  by admin
December 21st, 2018

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘rozyglitazon’

) Technika szwu naczyniowego

Posted in Uncategorized  by admin
December 21st, 2018

Tym niemniej amputować należy bezzwłocznie w następujących przypadkach: 1. Zdruzgotanie kończyny. Jako typowy przykład może służyć wypadek kolejowy. Nie ma żadnej nadziei uratowania kończyny, natomiast istnieje duże niebezpieczeństwo zakażenia. Oddzielenia części martwej od żywej nie można nazwać amputacją w ścisłym znaczeniu tego słowa; należy odjąć kończynę jak najrychłej. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries