Korekcja wzroku
Zdrowy wzrok i okulistyka

Posts Tagged ‘orteza nadgarstka’

Jezeli tetno jest naprzemienne, to najpierw powracaja tony odpowiadajace skurczom silniejszym, a dopiero pózniej zalezne od skurczów slabszych

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Jeżeli tętno jest naprzemienne, to najpierw powracają tony odpowiadające skurczom silniejszym, a dopiero później zależne od skurczów słabszych. Prócz ciężkich zmian organicznych w mięśniu sercowym, spostrzega się tętno naprzemienne podczas napadów napadowego kołatania serca, a to, gdy wskutek nadmiernego przyśpieszenia czynności serca mięsień sercowy nie może szybko przystosować się do nowych warunków. Rokowanie. Tętno naprzemienne, powstające w napadowym kołataniu, nie ma większego znaczenia. Tętno naprzemienne przerywane (pulsus alternans intermiuens), zależne od zmian anatomicznych mięśnia sercowego, może ustępować z poprawą czynności serca oraz z poprawą krążenia. Trwałe tętno naprzemienne świadczy o bardzo ciężkim uszkodzeniu mięśnia sercowego oraz krążenia niedającym się poprawić. W przypadkach tętna naprzemiennego przerywanego śmierć następuje 1150°10 najdalej po 5-6 latach, trwałego – w 70% najdalej po 3 latach. Lecz enie ma za zadanie oszczędzać mięsień sercowy i wzmacniać jego siłę. Doświadczenie kliniczne poucza, że zwłaszcza skuteczny jest spokój oraz uabaina lub przetwory Strofantusa, wzmagające przede wszystkim kurczliwość mięśnia sercowego, także kamfora, również azotyny działające przez ułatwienie pracy serca. [przypisy: fizjoterapia Poznań, ortopeda Wrocław, orteza nadgarstka ]

Comments Off

Posts Tagged ‘orteza nadgarstka’

Jezeli tetno jest naprzemienne, to najpierw powracaja tony odpowiadajace skurczom silniejszym, a dopiero pózniej zalezne od skurczów slabszych

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Znamienną cechą tej postaci jest niestałość bloku. Objawia się ona: 1) możliwością uzyskiwania przemijającej poprawy przewodzenia przedsionkowo-komorowego pod wpływem atropiny, wysiłku fizycznego i innych czynników 2) występowaniem od czasu do czasu samorzutnej poprawy polegającej na przechodzeniu niektórych bodźców przedsionkowych na komory. Blok obu ramion pęczka Paladino-Hisa wywołuje zupełne rozkojarzenie przedsionkowo – komorowe. Ośrodkiem kierującym pracą komór jest teraz ośrodek trzeciorzędny, usadowiony w komorze poniżej miejsca zablokowania. Rozkojarzenie w zakresie prawego ramienia pęczka Paladino-Hisa zdarza się częściej niż w obrębie lewego. Zależy to od tego, że prawe ramię stanowi wąska, cienka warstwa włókien, a lewe tworzy szeroki wachlarz z włókien. W naszym materiale klinicznym zaburzenia w postaci rozkojarzenia przedsionkowo – komorowego stanowią zaledwie 3,2 % ogólnej liczby niemiarowości, Blok prawego ramienia pęczka Paladino-Hisa spostrzegano w 2,1 % przypadków, lewego w 0,3 %, blok w zakresie rozgałęzień ramion pęczka (tzw. blok arboryzacyjny) – w 0,16 % przypadków. Blok prawego ramienia pęczka Paladino-Hisa spostrzegano u mężczyzn 5 razy częściej niż u kobiet, a lewego 3 razy częściej (Stanisław Hrom. ). [podobne: odzież medyczna, orteza nadgarstka, endokrynolog Wrocław ]

Comments Off

« Previous Entries