Ortopedia i rehabilitacja
Zdrowy wzrok i okulistyka

Posts Tagged ‘choroby genetyczne człowieka rodzaje’

Obrazy w medycynie klinicznej: Torbiel Echinokokowa osierdzia

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Pacjent z ogromną torbielą wodniaka osierdzia (wydanie z 20 lipca) zmarł, podejrzewam, ze względu na próbę usunięcia zmiany.
Zawsze kuszące jest usuwanie takich zmian w toto, w celu uniknięcia pęknięcia z miejscowym wyciekiem i nieuniknioną nawrotem miejscowym. Patologia choroby jest jednak przeciwna strategii wycięcia. Cysty hydrożkowe z gatunku Echinococcus granulosus, jak wyraźnie widać w tym przypadku w dwóch skanach tomograficznych i fotografii okazów, tworzą wokół siebie warstwę włókniako-naczyniową. Jest to nic innego jak ściśniętą tkankę gospodarza, bez płaszczyzny chirurgicznej między nią a organem gospodarza. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘choroby genetyczne człowieka rodzaje’

Obrazy w medycynie klinicznej: Torbiel Echinokokowa osierdzia

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Jeśli chodzi o redakcję w Internecie i dzienniku (wydanie z 22 czerwca), dostępność usług biomedycznych w Internecie może zmienić wiele aspektów współczesnej medycyny. Sieć Human Molecular Genetics Network (adres e-mail: [e-mail chroniony]; strona internetowa: http://www.informatik.uni-rostock.de/HUM-MOLGEN) została utworzona rok temu, aby umożliwić szybką wymianę informacji w dziedzinie genetyki molekularnej. Subskrypcje tej bezpłatnej usługi przekraczają obecnie 1500 i rosną w tempie około procenta tygodniowo. Około 50 procent abonentów mieszka w Stanach Zjednoczonych. Sieć dotychczas zapewniała forum wymiany informacji na temat współpracy, odczynników, okazów, dostępności i lokalizacji laboratoriów oferujących określone testy diagnostyczne i zasoby internetowe, a także dyskusji o kwestiach etycznych, technologicznych i prawnych dotyczących ludzka genetyka. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘choroby genetyczne człowieka rodzaje’

Obrazy w medycynie klinicznej: Torbiel Echinokokowa osierdzia

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘choroby genetyczne człowieka rodzaje’

Obrazy w medycynie klinicznej: Torbiel Echinokokowa osierdzia

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Tym niemniej amputować należy bezzwłocznie w następujących przypadkach: 1. Zdruzgotanie kończyny. Jako typowy przykład może służyć wypadek kolejowy. Nie ma żadnej nadziei uratowania kończyny, natomiast istnieje duże niebezpieczeństwo zakażenia. Oddzielenia części martwej od żywej nie można nazwać amputacją w ścisłym znaczeniu tego słowa; należy odjąć kończynę jak najrychłej. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries