Ortopedia i rehabilitacja
Zdrowy wzrok i okulistyka

Rózni sie ono od tetna rzadkiego

Posted in Uncategorized  by admin
December 16th, 2018

Różni się ono od tętna rzadkiego, powstającego wskutek zaburzeń pobudliwości oraz kurczliwości, tym, że częstość tętna równa się liczbie uderzeń koniuszkowych serca czy też liczbie skurczów serca. Zaburzenie przewodzenia przedsionkowo komorowego może doprowadzić do zupełnego rozkojarzenia pracy przedsionków komór (dissociatio atrioueruricularis completa) ,tzw. zupełnego bloku sercowego. Cechuje go całkowite wyzwolenie się komór spod kierownictwa węzła zatokowego Keith-Flacka. Komory kurczą się teraz tylko pod wpływem samorodnych podniet w nich powstających, przy tym własnym rytmem wynoszącym mniej więcej 30-40 skurczów na minutę, Z przedsionków na komory nie przechodzi już żaden bodziec. Znacznie rzadziej zupełny blok przedsionkowo – komorowy powstaje pomimo częściowego tylko przerwania przewodzenia podniet przedsionkowych. Postać tę wywołują czynniki zakaźno-toksyczne, upośledzające przewodzenie do tego stopnia, że wytwarza się o rodek bodźcotwórczy drugorzędny, panujący nad czynnością komór i udaremniający całkiem przechodzenie na nie podniet przedsionkowych. [patrz też: elektrostymulacja krtani, teleangiektazje na nogach, kropla krwi do badania krzyżówka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: elektrostymulacja krtani kropla krwi do badania krzyżówka teleangiektazje na nogach