Uncategorized

Usposobienie do chorób nerek

Prócz czynników zewnętrznym, w powstawaniu ostrego rozlanego zapalenia kłębków nerkowych odgrywa rolę usposobienie do chorób nerek. Może być ono osobnicze i rodzinne. Zwłaszcza często zapadają na ostre zapalenie kłębków osoby o konstytucji limfatycznej, skłonne do zapalenia jamy nosowo-gardłowej. Zależnie od szczególnej nabytej lub wrodzonej wrażliwości na czynniki szkodliwe oddziałują jedni na ten sam czynnik ostrym rozlanym zapaleniem nerek z przeważającym uszkodzeniem kłębków (nephritis qlomeruiotubularis diffusa acuta.), a inni : zapaleniem z przewagą zmian w układzie cewkowym (nephritis tubulovascularis acuto.), Ostre zapalenie kłębków nerkowych zdarza się przeważnie u osób młodych, które częściej zapadają na choroby zakaźne, przy tym częściej u mężczyzn niż u kobiet. Wywód chorobowy. Poglądy na patogenezę ostrego rozlanego zapalenia kłębków nerkowych ulegały wielokrotnym zmianom. W ostatnich czasach Volhard utrzymuje nawet, że w ogóle nie jest to sprawa zapalna. Według niego pierwotną zmianą jest wywołany przez czynnik toksyczno-zapalny silny skurcz tętniczek przedkłębkowych nie dopuszczający wcale lub prawie wcale krwi do naczyń kłębków. Skurcz ten wiedzie odruchowo do rozległego kurczu naczyń włoskowatych całego ustroju (capillarospasmus generalisatus) z następowymi obrzękami i nadciśnieniem tętniczym. Zmiany w moczu, znamienne dla ostrego rozlanego zapalenia kłębków, powstają dopiero po kilku dniach lub tygodniach w następstwie ich niedokrwienia. Wychodząc ze swej teorii tętniczo- kurczowej polecił Volhard leczenie ostrego rozlanego zapalenia kłębków podawaniem na raz dużej ilości wody, tzw. nawałem wodnym. Metoda ta ma za zadanie pokonać kurcz naczyń nerkowych i przez to usunąć niedokrwienie nerek z jego następstwami w postaci ostrego rozlanego zapalenia kłębków nerkowych. Pomimo dużej powagi Volharda w nauce o chorobach nerek, teoria jego spotkała się z różnych stron z energicznym sprzeciwem. Anatomopatologowie, między innymi Fahr, który dłuższy czas współpracował z Volhardem, podkreślają z naciskiem, że nikt dotychczas nie mógł stwierdzić pierwotnego skurczu tętniczek przedkłębkowych z następowym niedokrwieniem włoskowatych pętli kłębków. Nie stwierdzono go także w doświadczalnym ostrym zapaleniu kłębków, wywołanym metodą Masugiego, która dopiero umożliwiła uzyskanie u zwierząt ostrego rozlanego zapalenia kłębków zupełnie odpowiadającego obrazom u ludzi. Okazało się na odwrót, że w najwcześniejszym okresie choroby kłębki nerkowe są przekrwione. W przeciwieństwie do Voiharda w miarę nowych zdobyczy powstał pogląd, że ostre rozlane zapalenie kłębków jest tylko jednym z objawów ostrego zakaźno-toksycznego uszkodzenia całego układu najdrobniejszych naczyń krwionośnych. W związku z tym uszkodzeniem powstają zaburzenia czynności tego układu oraz zmiany zapalne (capillaritis diffusa acuta) z przewagą w nerkach, a to dlatego, że przez nie przechodzą w stanie stężonym jady wywołujące chorobę, tym bardziej że nerki mają sieć naczyń włoskowatych bardzo obfitą. [hasła pokrewne: freddie grey, pimafucort maść, getinautopartner ]

Zobacz też: # chirurgia plastyczna piersi, # etykiety logistyczne GS1, # Muzyka bez ZAiKS,