Uncategorized

Niedokończona praca reformy służby zdrowia – utrzymywanie barier w pokryciu i dostęp ad

Warianty polityczne obejmują zwiększenie dotacji dla rodzin o wyższych dochodach i wzmocnienie mandatu, który ludzie uzyskują ubezpieczenie – chociaż te pierwsze byłyby dość kosztowne, a drugie dodatkowo antagonizowałyby większość przeciwników mandatu. Kolejną alternatywą jest zastąpienie mandatu zachętami podobnymi do tych w częściach B i D Medicare: wyższe składki za każdy miesiąc, w którym dana osoba nie chce uzyskać pokrycia.4 Nie jest jednak jasne, jak łatwo byłoby wdrożyć taką politykę dla osób młodszych niż 65 osób, które regularnie przechodzą do i poza zasięgiem, w przeciwieństwie do populacji Medicare. Mówiąc szerzej, wysiłki zmierzające do kontrolowania kosztów opieki zdrowotnej, a tym samym wzrostu składki pomogą ustalić, czy wskaźniki zasięgu nadal rosną. Wreszcie, około 15 do 20% pozostałej nieubezpieczonej populacji składa się z nieudokumentowanych imigrantów, którzy są wykluczeni z rozszerzenia zasięgu ACA. Chociaż niektóre państwa rozważają możliwość ubezpieczenia tej populacji za pomocą funduszy państwowych, rozwiązanie krajowe prawdopodobnie pozostanie nieuchwytne w braku kompleksowej reformy imigracyjnej.
Tymczasem, nawet dla osób, które uzyskały ubezpieczenie w ramach ACA i dziesiątki milionów osób, które już posiadały ubezpieczenie, nadal istnieją poważne bariery uniemożliwiające dostęp do niedrogiej opieki medycznej. Dwie cechy zasięgu wymiany – wysoki podział kosztów i wąskie sieci dostawców – mogą ograniczyć dostęp i są coraz powszechniejsze w planach sponsorowanych przez pracodawcę. Średni udział własny w 2015 roku wynosił prawie 3 000 USD w przypadku planów wymiany na poziomie srebra i 5 200 USD w przypadku planów na poziomie brązu. Deductibles może obniżyć koszty, zniechęcając do korzystania z opieki o niskiej wartości, ale może również skłonić pacjentów do skąpienia w niezbędnej opiece. Projekty ubezpieczeń mogą zamiast tego zmniejszyć bariery finansowe dla opieki o wysokiej wartości przy jednoczesnym utrzymaniu podziału kosztów dla pozostałych usług. ACA czyni krok w tym kierunku, wymagając objęcia usługami prewencyjnymi opartymi na dowodach bez podziału kosztów, ale rozsądny projekt planu w podobny sposób zachęcałby do ciągłego zarządzania w przypadku chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca, choroby serca i nadciśnienie, bez konieczności uprzedniego wydawania przez pacjentów kilka tysięcy dolarów w wydatkach z kieszeni.
Wąskie sieci to kolejna dziedzina, która wymaga zunifikowanej polityki. Zjawisko to wynika także z konkurencji między planami obniżania składek. Chorzy na ogół nie lubią ograniczeń dotyczących tego, gdzie mogą uzyskać opiekę, jednak wąskie sieci mogłyby zredukować wydatki bez szkody dla jakości. Takie podejście może jednak zająć zbyt daleko i stwierdza, że niektóre plany całkowicie wykluczają pewne specjalizacje z ich sieci, co wskazuje, że potrzebny jest większy nadzór.5 Podobne obawy istnieją w Medicaid, w którym koszty wyższych opłat za dostawcę muszą być porównane z ulepszonymi. dostęp dla beneficjentów.
Pomimo tych rozważań, ACA odnosi sukcesy w rozszerzaniu zasięgu i dostępu, z obiecującymi wskazaniami dla zdrowia ludności1. Ale wyzwania pozostają; podstawową kwestią polityczną jest to, jak – i czy – zostaną one rozwiązane. Choć niektórzy członkowie obu partii politycznych opowiadają się za całkowitym zastąpieniem ACA, wydaje się to mało prawdopodobne
[hasła pokrewne: xotepic, boraks apteka, moczówka prosta u psa ]

Zobacz też: # Apartamenty Kościelisko, # Studio Nagrań - Nagrania lektorskie, # trycholog warszawa,