Uncategorized

Mutacje w DSTYK i dominujące wady rozwojowe dróg moczowych AD 5

Spośród nich 24 te warianty zmieniające białka były wspólne dla tych dwóch pacjentów (warianty missense, nonsense lub splice-site) (Tabela Tylko 2 z tych 24 SNV, zarówno na chromosomie 1q25-1q41, mapowane do interwałów łączących. Testy kontrolne za pomocą sekwencjonowania Sangera wykryły oba SNV u wszystkich chorych i obowiązkowego nosiciela w rodzinie. Jeden z tych SNV (p.A111V w TIMM17A) był powszechny wśród osób o sardyńskim pochodzeniu (częstość mniejszych alleli, 0,47). Drugi wariant, kanoniczne SNV splodo-dawcy w pierwszej zasadzie po eksonie 2 (ok. 654 + G . A) DSTYK, kodującej podwójną seryno-treoninę i kinazę tyrozynową, był nieobecny u 48 osób o sardyńskim pochodzeniu i 384 Kontrole europejskie (wykres 1C). Mutacja DSTYK była heterozygotyczna u wszystkich osób dotkniętych chorobą, u przewoźników obligatoryjnych i dwóch najwyraźniej niezmienionych członków (którzy w ostatniej wizycie kontrolnej mieli 44 i 20 lat).
Analiza sekwencji cDNA DSTYK z limfoblastoidalnych linii komórkowych u 17 członków rodziny wykazała, że wszyscy nosiciele mutacji mieli heterozygotyczną delecję 27-bp wynikającą z zastosowania alternatywnego donora splicingowego w normalnym eksonie 2, co skutkowałoby usunięciem w ramce delecji dziewięć aminokwasów (VTMHHALLQ) w domenie wysoce zakonserwowanej wśród ssaków (ryc. i ryc. S1 i S2 w dodatkowym dodatku).
Następnie wyszukaliśmy niezależne mutacje w DSTYK u 311 dodatkowych pacjentów z wrodzonymi wadami nerek i dróg moczowych. Zidentyfikowaliśmy mutację nonsensowną (p.W8X) u pacjenta z niedrożnością ujścia moczowodu i ataksją o wczesnym początku oraz mutacją w miejscu splicingu (ok. 655-3 C . T) u dwojga rodzeństwa dotkniętego niedrożnością ujścia moczowodu. Zidentyfikowaliśmy także, u 5 innych pacjentów, trzy warianty missense, które występują w całkowicie konserwatywnych pozycjach u ssaków i które według przewidywań były szkodliwe zgodnie z PolyPhen-2 (p.R29Q, p.D200G i p.S843L). Te pięć szkodliwych wariantów było nieobecne we wszystkich publicznych bazach danych i nie zostały również wykryte w 384 zdrowych europejskich kontrolach. Ponadto żaden z tych pacjentów nie nosił szkodliwych wariantów strukturalnych13 lub mutacji punktowych w HNF1B, PAX2 lub EYA1. Fenotypowe widmo związane z mutacjami DSTYK opisano w Tabeli i pokazano na Figurach od 1F do 1I.
W związku z tym analiza sekwencji w niezależnej kohorcie 311 niepowiązanych pacjentów z wrodzonymi wadami nerek i dróg moczowych zidentyfikowała pięć mutacji DSTYK u 7 pacjentów (2,3% tej niezależnej kohorty) (Tabela 1). Dla porównania, serwer wariantu exome (baza danych obsługiwana przez National Heart, Lung i Blood Institute, która zawiera dane exome dla 6503 osób) nie zawiera żadnych mutacji DSTYK lub wariantów mających wpływ na trzy kanoniczne nukleotydy flankujące połączenia splicingowe
[więcej w: dermatolog szczecin prawobrzeże, keratyna hydrolizowana apteka, bolec istotne informacje ]

Zobacz też: # Czyszczenie kanapy Olsztyn, # przepisywanie nagrań, # zespół cieśni nadgarstka leczenie,