Uncategorized

GRUZLICA KRTANI

GRUŹLICA KRTANI (Tuberculosis laryngis) Gruźlica krtani jest z reguły powikłaniem gruźlicy płuc. Częstość występowania tego schorzenia w przebiegu gruźlicy płuc waha się w szerokich granicach i zależy od stopnia i rodzaju zmian w płucach. We wczesnych postaciach gruźlicy płuc gruźlica krtani występuje w 3 do 25010, w postaciach daleko posuniętych dochodzi do 70°/0, czyli częstość występowania tego schorzenia wzrasta w zależności od długości trwania sprawy chorobowej w płucach. Ogólnie biorąc, powikłania krtaniowe w przebiegu gruźlicy płuc występują mniej więcej w 30010 (Sokołowski, Sźrnurlo ). W obecnej dobie wczesnego rozpoznawania gruźlicy płuc oraz racjonalnego jej leczenia, szczególnie po wprowadzeniu do lecznictwa odmy sztucznej, częstość powikłań ze strony krtani zmniejsza się stopniowo. Mężczyźni zapadają na gruźlicę krtani częściej niż kobiety. Zwykle na 2,5 chorych mężczyzn przypada jedna kobieta. Ta przewaga mężczyzn w statystyce zależy od rodzaju zawodu, warunków higienicznych środowiska pracy, jak również od czynników usposabiających do tego schorzenia, jakimi są nadużywanie alkoholu i tytoniu. [patrz też: bolec istotne informacje, emg badanie na czym polega, rosaćwik ]

Zobacz też: # Kan-Therm Warszawa, # noclegi mazury ruciane nida, # przepisywanie nagrań,